Vaststellingsovereenkomst

  • Het is van belang dat u als werknemer een voorstel van uw werkgever krijgt in verband met uw al dan niet 'vrijwillig vertrek'. Hiervoor zal een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst worden opgesteld door uw baas. Ik raad u aan deze te laten checken door ons, voordat u deze gaat ondertekenen! Wij checken normaal gesproken gratis  de vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst en leggen de factuur dan bij uw werkgever neer. Dit maakt standaard deel uit van ons tegenvoorstel vaststellingsovereenkomst richting werkgever. Indien de relatie echter zeer slecht is met uw werkgever en deze weigert de juridische kosten te betalen, hetgeen zeer zelden voorkomt, enkel dan brengen wij u 10% van de transitievergoeding in rekening tot een maximum van € 750,- ex btw (dit laatste afhankelijk van de ingewikkeldheid van de betreffende vaststellingsovereenkomst). Uiteraard zullen wij daar waar de vaststellingsovereenkomst onjuist of onvolledig althans voor u niet gunstig is, deze wijzigen en/of aanvullen en als tegenvoorstel aanbieden. Naast het checken van de overeenkomst kunnen wij u ook begeleiden bij het ontslagproces.
  • De jurist die u tijdens het checken van uw vaststellingsovereenkomst begeleid, zal nl. het beste resultaat voor u proberen te bereiken. Indien deze jurist een tegenvoorstel neerlegt bij de werkgever, waarbij de vergoeding hoger uitvalt dan het originele voorstel, dan betaald werknemer 10% van meerdere, maar alleen indien werkgever akkoord gaat met de hogere vergoeding. Hierdoor ontstaat een win-win situatie.