Buitengerechtelijke procedure

Juridisch Advies 4 U biedt u een op maat gerichte werkwijze waardoor de afwikkeling snel en vlot verloopt. Uw debiteuren ondervinden dat wij er voortdurend 'boven op zitten'. Op voorwaarde dat uw vordering niet inhoudelijk wordt betwist door debiteur voeren wij de minnelijke incasso (buitengerechtelijke incasso) voor een vast ik bedrag, ad € 62,50, uit. In eerste instantie veelal via een herinneringsbrief en bij uitblijven van betaling zal een incassobrief volgen. Een intensieve benadering van uw debiteur leidt veelal tot het gewenste resultaat, namelijk dat uw debiteur tot betaling over gaat. Dit zal het aantal omslachtige, dure en vooral tijdrovende juridische procedures tot een minimum beperken. Een hoog percentage van de bij ons kantoor uitgezette vorderingen wordt in der minne geschikt, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de rechter. Onze sommatie- en incassobrief draagt daar in grote mate aan bij.

Bij een succesvolle incassoprocedure ontvangt ons kantoor 15% van het gevorderde bedrag, nl het incasso bedrag.
Wilt u gebruik maken van onze diensten, dan kunt u de factuur en andere relevante stukken naar ons e-mailen of gebruik hiervoor onderstaand formulier of mail genoemde stukken naar info@juridischadvies4u.nl.
Heeft u nog vragen of wilt u eerst nog nadere informatie? Bel 06-30797281

Ik heb een incassozaak