Incasso Zeeland

- Krijgt u uw geld niet?
- Komt u in betalingsproblemen omdat uw debiteur u niet -tijdig- betaald?
- Wordt u door debiteuren aan het lijntje gehouden?
- Wordt u door uw debiteur met een kluitje het riet ingestuurd?
- Brengen openstaande vorderingen uw liquiditeitspositie in gevaar?
- Wilt u uw vorderingen incasseren en de relatie met uw debiteur behouden?
- Zit u niet te wachten op ellenlange procedures?
- Bent u niet tevreden over uw huidige incasso-bureau?
- Herkent u zich in een of meer van deze punten?
Neem dan direct contact met ons op via 06 30797281 of mail naar info@juridischadvies4u.nl

U wilt een incasso-procedure starten?

Buitengerechtelijk traject: in dit traject worden een correcte herinneringsbrief en bij uit blijven van betaling tevens een incassobrief opgesteld en verzonden, waarbij tevens bij laatstgenoemde brief 15% incassokosten in rekening zal worden gebracht bij uw debiteur. Deze incassokosten komen evenals het vaste bedrag ad € 62,50 ten goede van JuridischAdvies4U.

Gerechtelijk traject:

Griffiegelden (kosten rechtbank) en deurwaarderskosten (i.v.m. uitreiken dagvaarding alsmede betekening vonnis) zullen vooraf in rekening worden gebracht. De hoogte ervan is afhankelijk van de hoogte van de vordering alsmede of sprake is van een rechtspersoon e.d. Tot slot zal aan het einde van de gerechtelijke procedure het aantal uren (a 125 ex btw per uur) in rekening worden gebracht.

Bij een positief vonnis van de rechter zal 15% succesfee (ex BTW) berekend worden  over het gevorderde bedrag en bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. U kunt alsdan met het vonnis in de hand een deurwaarder inschakelen die het toegewezen bedrag namens u zal innen.

Ook zal ons kantoor een deurwaarder inschakelen. Deurwaarderskosten i.v.m. betekening positief vonnis dienen -afhankelijk van de deurwaarder- voorafgaande aan de opdracht aan ons te worden voldaan op onze  rekening.  

U neemt altijd zelf de beslissing of een volgende stap in de incassoprocedure wordt gezet! Uiteraard zullen wij u adviseren of e.e.a. al dan geen/weinig kans van slagen heeft, zodat u ons advies kan meenemen bij uw besluitvorming.

Heeft u een incassobrief van óns ontvangen? Neem dan direct contact met ons op! Wellicht bent u het niet eens met de hoogte of wenst u een betalingsregeling; u dient dan wel via een recent bankafschrift uw inkomsten kenbaar te maken, zodat de hoogte van de regeling vastgesteld kan worden. Indien een betalingsregeling wordt afgesproken dient deze nagekomen te worden daar deze anders per direct en zonder verdere vooraankondiging kan vervallen en zal alsnog het aangekondigde traject worden ingesteld voor de dan nog openstaande vordering.

Heeft u een incassobrief van een andere organisatie of persoon ontvangen? Neem contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen hoe hier mee om te gaan. Hier geldt het normale uurtarief of indien u gaat procederen een vast tarief van € 599,- * excl. griffiekosten, deurwaarderskosten, kosten van eventuele andere derde partij alsmede kantoorkosten.

Wilt u uw zaak vrijblijvend en kosteloos bespreken? Dan bent u op afspraak of tijdens de spreekuren/intake van harte welkom op ons kantoor in zowel in Goes als in Vlissingen. Indien u daartoe niet in de gelegenheid bent of daaraan voorkeur geeft zijn wij ook bereid om bij u langs te komen als ú dat beter uitkomt (0,33 cent per km). In dit laatste geval dient ondergetekende wel toegang te krijgen tot internet!
Uiteraard kunt u ons ook bellen, 06 30.79.72.81, voor het maken van een afspraak; of u stuurt een mail naar info@juridischadvies4u.nl voor het maken van een afspraak. Ook kunt u onderstaand formulier invullen. Bestanden tussen de 5 MB en 2 GB kunnen via wetransfer.com worden verstuurd naar info@juridischadvies4u.nl

* genoemde bedragen zijn ex btw

Incasso formulier / indienen vordering

Man
Vrouw

Particulier
Bedrijf

man
vrouw