bezwaar i.v.m. verhoging energiekosten

Het is niet ongewoon dat er ineens een verhoging van 550% kenbaar wordt gemaakt

Heeft u ook een brief van energieleveranciers ontvangen en bent u het niet een met de verhoging van uw energiekosten, dan kunnen wij een bezwaarschrift voor u opstellen en namens u verzenden.

Hiervoor dien ik wel per email te ontvangen: - uw NAW (naam adres woonplaats) gegevens alsmede uw contactgegevens (telefoonnummer en emailadres) - kopie contract zoals is aangegaan met de leverancier; - kopie betalingsbewijs voorafgaande aan de ontvangen brief van de verhoging. - de brief van uw leverancier i.v.m. de verhoging. Na ontvangst van de stukken ontvangt u een machtigingsformulier in welke u toestemming om namens u bezwaar aan te tekenen. Deze dient ondertekend per email alsmede per gewone post geretourneerd te worden.

U kunt voorgaande stukken mailen aan: info@juridischadvies4u.nl Na ontvangst van alle stukken zal ik namens u een bezwaarschrift opstellen en verzenden. De vaste kosten van het opstellen van dit bezwaarschrift zijn € 75 ex btw.