Bemiddeling

JuridischAdvies4u werkt hierbij samen met FS mediation 

Een conflict

ontstaat als mensen verschillen

in hun manier van waarnemen/denken of
in hun gevoelens en emoties of
in wat ze willen en beogen
én als dat verschil als een bedreiging wordt ervaren.

Een conflict ontstaat dus niet als mensen een meningsverschil hebben. Het gaat erom hoe dat verschil wordt ervaren en hoe ermee wordt omgegaan.

Een conflictsituatie is geen aangename situatie. Een conflict zuigt veel energie en aandacht.

Bemiddeling ?

een informele manier om conflicten op te lossen
onder de deskundige begeleiding van een bemiddelaar
waarbij de betrokkenen zelf op actieve wijze zoeken
naar een oplossing die beantwoordt aan hun behoeftes en belangen
Hoe verloopt onze conflictbemiddeling ?

het kennismakingsgesprek
het herstellen of verbeteren van de communicatie
de exploratiefase
de onderhandelingsfase
de afsprakennota
Tijdsduur ?

een bemiddelingssessie duurt in principe 1 uur
gemiddeld verloopt een bemiddeling in 2 à 6 gesprekken, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad

bemiddeling