Levenstestament

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst.
U legt vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen.
Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of een verblijf in het buitenland. Maar ook permanent, bijvoorbeeld door dementie.
In een levenstestament bepaalt u wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Over geld en bezittingen, maar ook over medische en persoonlijke zaken.
Het levenstestament blijft gelden als u niet meer in staat bent de beslissingen waar u voor staat voldoende te overzien. Zo houdt u de regie over uw leven, juist als u zelf niet (meer) kunt beslissen.
Op het moment van opstellen, moet u de beslissingen die u in het levenstestament neemt goed kunnen overzien. U bent dan wilsbekwaam. Wel dient dit uiteindelijk door de notaris te worden waargenomen.

Als jurist beveel ik het gebruik van een levenstestament zeker aan: het is een zeer nuttig, rechtsgeldig en betekenisvol document.

klik hier voor meer informatie

 

Levenstestamentformulier