Ondernemingstestament

In het ondernemingstestament legt u keuzes en wensen vast voor de toekomst van uw bedrijf en daarmee uw eigen toekomst.
U legt vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen.
Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of een verblijf in het buitenland, maar ook permanent, bijvoorbeeld door dementie of overlijden.
In een ondernemingstestament bepaalt u wie namens u beslissingen mag nemen en waarover.
Het ondernemingstestament blijft gelden als u niet meer in staat bent de beslissingen waar u voor staat voldoende te overzien. Zo houdt u toch -in zekere zin- de regie over uw bedrijf, juist als u zelf niet (meer) kunt beslissen.
Op het moment van opstellen, moet u de beslissingen die u in het ondernemingstestament neemt goed kunnen overzien, kortom u dient wel handelingsbekwaam te zijn.

Als jurist beveel ik het gebruik van een ondernemingstestament zeker aan: het is een zeer nuttig, rechtsgeldig en betekenisvol document.

klik hier voor meer informatie.